آموزش شیرینی اسلایس کاکائو

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : دارد

✅ نیاز به فر : دارد

✅ درجه سختی : متوسط (5 از 10)

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی اسلایس مربایی

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : دارد
✅ نیاز به فر : دارد
✅ درجه سختی : کمی سخت (6 از 10)

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی اسلایس نارگیل

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : دارد
✅ نیاز به فر : دارد
✅ درجه سختی : سخت (7 از 10)

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی برش بادام

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : ندارد
✅ نیاز به فر : ندارد
✅ درجه سختی : آسان (3 از 10)

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی رینگ شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : دارد
✅ نیاز به فر : دارد
✅ درجه سختی : آسان (4 از 10)

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی فنجونی مغزی

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅ نیاز به پخت : ندارد

✅ نیاز به فر : ندارد

✅ نیاز به تهیه مواد خاص : ندارد

محتوای اشتراکی

آموزش شیرینی نخودی فانتزی

بدون امتیاز 0 رای
37.000 تومان

✅نیاز به پخت : دارد 

✅ نیاز به فر : ندارد

✅ درجه سختی : آسان

محتوای اشتراکی