فقط 10 روز در ماه ثبت نام جدید فعال میباشد 

هر ماه فقط 10 روز امکان ثبت نام جدید در آموزش های اکادمی فعال میشود که دسترسی به آموزش ها مادام العمر میباشد. 

اطلاع رسانی زمان فعال سازی : از طریق SMS به شماره موبایل ثبت نامی و از طریق پیج اینستاگرام مدرس اکادمی 

دلایل ثبت نام محدود 

  1. برگذاری مسابقه هنرجویان : هر ماه بین هنرجویان آکادمی مسابقه برگزار میشود و نیاز داریم که بازه زمانی برای برگزاری مسابقه داشته باشیم
  2. پشتیبانی آموزش : نیاز داریم زمان کافی برای پشتیبانی هنرجویان جدید داشته باشیم
  3. زمان برای تهیه آموزش جدید