مطابق تصویر روی گزینه که مشخص شده کلیک کنید

در پایین گزینه add to Home Screnn را کلیک کنید.

نام اپلیکیشن (آکادمی رضیم) را مشخص کنید و گزینه Add را بزنید.